MEMBER of BRÅNEMARK SYSTEM     GROUP

®

Implantatbehandling

Implantatbehandling med Brånemark System® är den svenska originalmetoden framtagen av professor Per Ingvar Brånemark. Redan 1965 behandlade han den första patienten som än idag har sin implantatförankrade bro kvar. Metoden tillämpas i de flesta länder och visar de i särklass bästa resultaten, över 1000 000 patienter världen över har blivit behandlade med Brånemark System®. Vid kliniken använder vi idag Straumans implantatsystem vilket i grunden är mycket likt Brånemarksystemet men Straumans system har fördelar ur munhygiensynpunkt. Resultaten är likvärdiga mellan bägge systemen.

Mats Thomsson har mycket lång erfarenhet av implantatbehandlingar. Han var bland de första att utbildas av Per Ingvar Brånemark, 1988 för att utföra implantat enligt Brånemarksmetoden  på Södersjukhuset i Stockholm. Tandläkare Stefan Graf har samarbetat med Mats Thomsson sedan 1991 och har genomgått en 2-årig Masterutbildning i Implantologi i Frankfurt som avslutades oktober 2015.


Så går det till

Med konstgjorda tandrötter av titan kan du få en tandersättning som har samma utseende, känsla och funktion som naturliga tänder. Du kan tugga, skratta och prata precis som om du hade dina egna tänder i behåll.

Tandimplantatet, titanskruven, växer fast vid käkbenet och ger den konstgjorda kronan ett säkert fäste. Metoden utvecklades i Sverige av professor Per-Ingvar Brånemark för 40 år sedan, och implantat som sattes in då fungerar än i dag.

Implantatbehandling

Så här går det till, steg för steg, när du får dina nya tänder:

1. Först tas en översiktsröntgen, din allmänna hälsostatus undersöks och teknikern och tandläkaren tar reda på dina egna önskemål och förutsättningar.

2. Om det behövs görs en förhandling, t ex tar man bort egna dåliga tänder som inte ska vara kvar. Efter det kan en viss läkningstid behövas.

3. Nu är vi framme vid själva operationen, som sker vanligen under lokalbedövning. Men vi erbjuder också olika alternativ av sedering. Kirurgen sätter in de nya ”tandrötterna”, små skruvliknande fixturer, av titan. I en tandlös käke behövs normalt mellan fyra fixturer medan överkäken normalt får sex stycken. De får normalt 6-8 veckor på sig att läka och växa samman med käkbenet. Men det finns optimala fall det behandlingen kan gå betydligt snabbare.

4. Nu får du göra ytterligare fyra besök hos tandläkaren för att ta avtryck av munnen och för att dina nya tänder ska utformas så att både storlek, form, färg och placering blir rätt. Nu har du fasta, fina tänder igen.

5. Men implantatbehandling är ingen engångsbehandling. Implantaten måste regelbundet kontrolleras varje år och tandhygienistbehandling är en viktig del av slutresultatet.

Implantatbehandling med Brånemark System® är den svenska originalmetoden framtagen av professor Per Ingvar Brånemark. Redan 1965 behandlade han den första patienten som än idag har sin implantatförankrade bro kvar. Metoden tillämpas i de flesta länder och visar de i särklass bästa resultaten, över 1000 000 patienter världen över har blivit behandlade med Brånemark System®. Vid kliniken använder vi idag Straumans implantatsystem vilket i grunden är mycket likt Brånemarksystemet men Straumans system har fördelar ur munhygiensynpunkt. Resultaten är likvärdiga mellan bägge systemen.

Mats Thomsson har mycket lång erfarenhet av implantatbehandlingar. Han var bland de första att utbildas av Per Ingvar Brånemark, 1988 för att utföra implantat enligt Brånemarksmetoden  på Södersjukhuset i Stockholm. Tandläkare Stefan Graf har samarbetat med Mats Thomsson sedan 1991 och har genomgått en 2-årig Masterutbildning i Implantologi i Frankfurt som avslutades oktober 2015.


Så går det till

Med konstgjorda tandrötter av titan kan du få en tandersättning som har samma utseende, känsla och funktion som naturliga tänder. Du kan tugga, skratta och prata precis som om du hade dina egna tänder i behåll.

Tandimplantatet, titanskruven, växer fast vid käkbenet och ger den konstgjorda kronan ett säkert fäste. Metoden utvecklades i Sverige av professor Per-Ingvar Brånemark för 40 år sedan, och implantat som sattes in då fungerar än i dag.

.

1. Först tas en översiktsröntgen, din allmänna hälsostatus undersöks och teknikern och tandläkaren tar reda på dina egna önskemål och förutsättningar.

2. Om det behövs görs en förhandling, t ex tar man bort egna dåliga tänder som inte ska vara kvar. Efter det kan en viss läkningstid behövas.

3. Nu är vi framme vid själva operationen, som sker vanligen under lokalbedövning. Men vi erbjuder också olika alternativ av sedering. Kirurgen sätter in de nya ”tandrötterna”, små skruvliknande fixturer, av titan. I en tandlös käke behövs normalt mellan fyra fixturer medan överkäken normalt får sex stycken. De får normalt 6-8 veckor på sig att läka och växa samman med käkbenet. Men det finns optimala fall det behandlingen kan gå betydligt snabbare.

4. Nu får du göra ytterligare fyra besök hos tandläkaren för att ta avtryck av munnen och för att dina nya tänder ska utformas så att både storlek, form, färg och placering blir rätt. Nu har du fasta, fina tänder igen.

5. Men implantatbehandling är ingen engångsbehandling. Implantaten måste regelbundet kontrolleras varje år och tandhygienistbehandling är en viktig del av slutresultatet.

Så här går det till, steg för steg, när du får dina nya tänder:

Tandläkare Stefan Graf  •  Johannelunds Gård, 184 44 Åkersberga  •  Tel 08-540 88 100  •  Fax 08-540 86 316